Иво Димчев и Icure. Интелигентност в прекомерност

Не бях посещавала никога спектакъл на Иво Димчев. Бях чувала, че е “скандален”, но имайки предвид разбиранията на голяма част от публиката в България, с основание предположих, че “скандалността” е свързана с някаква степен на разголване. Това, разбира се, ме…